Protokoll!

På inrådan av Västra distriktet (SBK) finns protokollen fortsättningsvis i klubbstugan. Välkommen att kontakta styrelsen om du vill läsa.