Vi ska sprida kunskap om hund.   


Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Vi skall erbjuda information och utbildning till hundägare och allmänhet. Vi ska också erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer.

Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom kurser, träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Kurserna och övriga aktiviteter med hunden ska bygga på att utnyttja dess naturliga förutsättningar för inlärning. Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna fram önskade beteenden. Användandet av obehag, som kan leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, passivitet eller aggression, tar vi avstånd ifrån.Vi ska vara en aktiv klubb.


Vi ska vara en aktiv klubb som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Genom uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att klubben hela tiden utvecklas. Vi ska kännetecknas av en öppen attityd där alla känner sig välkomna.